sostenibilitat

La Comissió Europea adopta les normes europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)

L’adopció del primer paquet de 12 normes, suposa un pas molt important cap a l’harmonització de la informació sobre sostenibilitat, a nivell internacional.

El procés d’harmonització de la informació sobre sostenibilitat corporativa dona un pas endavant molt important, amb l’aprovació d’un primer paquet de 12 normes. Aquestes normes inclouen els principis i els requisits que les empreses hauran de seguir quan preparin, i divulguin, la informació sobre els aspectes medioambientals, socials i de governança (ESG, en les seves sigles en anglès).

L’aplicació d’aquestes 12 normes a les empreses serà pogressiva. A partir de l’1 de gener de 2024 seran d’aplicació per a les empreses cotitzades i grans empreses que superin els 500 treballadors. I a partir de l’any 2025, serà d’aplicació per grans empreses que superin els 250 treballadors. També hauran d’aplicar-les les empreses de fora de la UE amb uns ingressos superiors als 150 M €. Una novetat d’aquestes normes és que les empreses que les apliquin, hauran d’aportar informació de la seva cadena de valor.

La creació d’un marc normatiu harmonitzat per a la preparació de la informació de sostenibilitat de les empreses, ha estat una reivindicació de diversos grups d’interès (mercat de capitals, inversors, consumidors, administracions, etc.), que consideren que la informació que presenten les empreses té poca qualitat, és poc fiable, ja que dona peu a pràctiques de greenwashing, i és difícil de comparar entre empreses. Això és degut a que, fins al moment, la majoria de marcs normatius de preparació i divulgació d’informació tenien un caràcter voluntari, i en alguns països europeus, no era obligatori auditar la informació de sostenibilitat.

Amb aquest primer paquet de 12 normes, la Comissió Europea espera que es produeixi una millora substancial en aquest tipus d’informació. A més, la Directiva d’informació sobre sostenibilitat (CSRD, en les seves sigles en anglès) inclou l’obligació d’auditar aquest tipus d’informació.

L’aprovació d’aquestes normes d’abast europeu, combinada amb l’aprovació de les dues primeres normes de sostenibilitat del ISSB (l’International Sustainability Standards Board és l’altre gran emissor de normes de sostenibilitat internacional), obren un camí cap a la equiparació de la informació de sostenibilitat amb la informació financera.

Per a més informació:

– Podeu consultar els 2 cursos de formació que ha preparat el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en col·laboració amb la UPF Barcelona School of Management, perquè els professionals i empreses estiguin preparats per a l’aplicació d’aquestes normes.

Curs introductori sobre les normes europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)

Webinar: Curs introductori sobre les normes europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)

Curs d’especialització sobre les normes europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)

Webinar: Curs d’especialització sobre les normes europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)

– Podeu assistir a la conferència sobre les claus de les normes NEIS que es celebrarà el dia 13 de setembre al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

– Podeu consultar els vídeos produïts en el marc de la Càtedra de Transparència i Control ACCID i UPF Barcelona School of Management que expliquen els aspectes més rellevants inclosos a les normes europees d’informació sobre sostenibilitat (anàlisis de materialitat, informació cadena de valor, requisits d’informació, etc.)

Ramon Bastida, economista. Professor titular i Director del Full Time MBA a la UPF Barcelona School of Management

Martí Garcia Pons, economista. Vicepresident del comitè permanent de la Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID)

Comparteix aquest article:

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *