Tag Archives: Sistemes Econòmics Comparats

Miren Etxezarreta critica el capitalisme i aposta per un canvi de sistema econòmic

La catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la UAB assegura que el sistema capitalista és injust i depredador perquè només busca beneficis a curt termini i això provoca inevitablement que sempre hi hagi crisis. Segons Etxezarreta, hi ha gent que ho passa molt malament però té el capitalisme està tan interioritzat que justifica la situació assumint que la crisi és inevitable. L’economista també creu que les estructures polítiques dissenyades són obsoletes i s’han de canviar.

http://www.catradio.cat/audio/748718/Miren-Etxezarreta-critica-el-capitalisme-i-aposta-per-un-canvi-de-sistema-economic

Col·lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia. Sistemes econòmics i laborals comparats

En el marc de les jornades “Autogestió: oportunitats i alternatives” es realitzaran dues conferències-taller impartides per membres de ICEA. El proper dia 22 d’octubre de 2013, Lluís Rodríguez economista d’ICEA s’encarregarà de la conferència-taller titulada “Sistemes econòmics i laborals comparats en perspectiva històrica : col · lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia”.

Sistemes econòmics i laborals comparats en perspectiva històrica: col · lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia .

Lluís Rodríguez Algans ( http://llrodriguezalgans.blogspot.com.es, @lluisraeco). Economista i cooperativista . Membre de ICEA i soci-treballador de Consultoría Primero de Mayo S. Cooperativa P.

Dimarts 22 d’octubre, de 16:00 a 18:00. L’acte es realitzarà a l’Escola Universitària de Relacions Laborals de la UPV-EHU (Euskal Herriko Unibersitatea) , ( Campus de la UPV / EHU de Leioa ) , aula 0.4 .

En aquesta jornada tractarem de forma bàsica la comparació de dos models històrics d’alternativa al capitalisme en clau autogestionària, en un context com l’actual de crisi, atur i pobresa a la vegada que de trencament econòmic i polític. D’una banda l’experiència de les col·lectivitzacions llibertàries durant la guerra civil espanyola (1936-1939), prenent com a referència les agràries (Aragó) i les industrials i de serveis (Catalunya), com a model impulsat “des de baix” fonamentalment per l’anarcosindicalisme de la Confederació Nacional del Treball ( CNT ) i l’anarquisme de la Federació Anarquista Ibèrica ( FAI ). D’altra banda l’experiència de la sui-generis autogestió iugoslava (1950-1990) després de la ruptura amb l’URSS, com a model promogut en un Estat plurinacional “des de dalt” per mitjà de la Lliga dels Comunistes Iugoslaus (LCY), prèviament Partit Comunista de Iugoslàvia (PCY).

Així doncs s’introduirà la metodologia d’anàlisi de sistemes econòmics i laborals comparats per aproximar-nos als nostres casos, prenent com a referència tres grans blocs com són el capitalisme, el socialisme/comunisme i l’autogestió o socialisme/comunisme llibertari. Aquests blocs com es veurà, tenen variants internes importants així com interconnexions entre uns i altres, ja sigui pels processos històrics, ja sigui pels models adoptats que contenen elements de dos o més blocs. El concepte autogestió des d’una perspectiva sistèmica, fonamentalment macro, l’assimilem a socialisme i comunisme llibertari, a l’hora que ens serveix com a concepte pont per a les experiències històriques que adopten elements llibertaris, o bé aquelles altres experiències d’àmbits més reduïts però amb pretensió sistèmica. L’elecció d’aquests dos models històrics es deu a que és possible relacionar-los amb el pensament econòmic i sociopolític elaborat prèviament que va servir de paraigües per aquestes pràctiques, així com per sintetitzar la major part de teories transformadores en clau sistèmica que s’han desenvolupat durant, i a posteriori, encadenant teoria i praxi successivament. Finalitzarem la jornada amb un taller de discussió respecte a les vies i possibilitats de transformació sistèmica -econòmica, laboral, social, cultural i política-.