Archivo diario: 17 octubre 2013

Col·lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia. Sistemes econòmics i laborals comparats

En el marc de les jornades “Autogestió: oportunitats i alternatives” es realitzaran dues conferències-taller impartides per membres de ICEA. El proper dia 22 d’octubre de 2013, Lluís Rodríguez economista d’ICEA s’encarregarà de la conferència-taller titulada “Sistemes econòmics i laborals comparats en perspectiva històrica : col · lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia”.

Sistemes econòmics i laborals comparats en perspectiva històrica: col · lectivitzacions llibertàries i autogestió a Iugoslàvia .

Lluís Rodríguez Algans ( http://llrodriguezalgans.blogspot.com.es, @lluisraeco). Economista i cooperativista . Membre de ICEA i soci-treballador de Consultoría Primero de Mayo S. Cooperativa P.

Dimarts 22 d’octubre, de 16:00 a 18:00. L’acte es realitzarà a l’Escola Universitària de Relacions Laborals de la UPV-EHU (Euskal Herriko Unibersitatea) , ( Campus de la UPV / EHU de Leioa ) , aula 0.4 .

En aquesta jornada tractarem de forma bàsica la comparació de dos models històrics d’alternativa al capitalisme en clau autogestionària, en un context com l’actual de crisi, atur i pobresa a la vegada que de trencament econòmic i polític. D’una banda l’experiència de les col·lectivitzacions llibertàries durant la guerra civil espanyola (1936-1939), prenent com a referència les agràries (Aragó) i les industrials i de serveis (Catalunya), com a model impulsat “des de baix” fonamentalment per l’anarcosindicalisme de la Confederació Nacional del Treball ( CNT ) i l’anarquisme de la Federació Anarquista Ibèrica ( FAI ). D’altra banda l’experiència de la sui-generis autogestió iugoslava (1950-1990) després de la ruptura amb l’URSS, com a model promogut en un Estat plurinacional “des de dalt” per mitjà de la Lliga dels Comunistes Iugoslaus (LCY), prèviament Partit Comunista de Iugoslàvia (PCY).

Així doncs s’introduirà la metodologia d’anàlisi de sistemes econòmics i laborals comparats per aproximar-nos als nostres casos, prenent com a referència tres grans blocs com són el capitalisme, el socialisme/comunisme i l’autogestió o socialisme/comunisme llibertari. Aquests blocs com es veurà, tenen variants internes importants així com interconnexions entre uns i altres, ja sigui pels processos històrics, ja sigui pels models adoptats que contenen elements de dos o més blocs. El concepte autogestió des d’una perspectiva sistèmica, fonamentalment macro, l’assimilem a socialisme i comunisme llibertari, a l’hora que ens serveix com a concepte pont per a les experiències històriques que adopten elements llibertaris, o bé aquelles altres experiències d’àmbits més reduïts però amb pretensió sistèmica. L’elecció d’aquests dos models històrics es deu a que és possible relacionar-los amb el pensament econòmic i sociopolític elaborat prèviament que va servir de paraigües per aquestes pràctiques, així com per sintetitzar la major part de teories transformadores en clau sistèmica que s’han desenvolupat durant, i a posteriori, encadenant teoria i praxi successivament. Finalitzarem la jornada amb un taller de discussió respecte a les vies i possibilitats de transformació sistèmica -econòmica, laboral, social, cultural i política-.

Abaratar costes de producción con la disminución de salarios

Estos días es noticia el tema de salarios, concretamente la disminución de salarios y sobretodo el aumento de competitividad que esta obteniendo España con esta medida.

Según estamos escuchando en las noticias y leyendo en diferentes medios de comunicación, se nos esta inculcando la visión de que las empresas deben abaratar sus costes de producción para poder ser mas competitivos y una de las iniciativas sugeridas es mediante la disminución de salarios.

¿Sabéis cuando han disminuido los salarios? Según La Caixa y un informe que ha publicado recientemente, los salarios han disminuido un 7%, pero este dato se agrava más según un informe de CCOO, ya que nos informa que desde el 2009 los españoles desempleados junto con los pensionistas, han disminuido su poder de compra en un 14,3%.

¿Pueden los salarios llegar a disminuir hasta un 10%, que sugiere el Fondo Monetario Español? ¿Podremos llegar a ser igual de competitivos que Marruecos, disminuyendo los salarios un 10%?

Según mi aportación y mi visión, nunca podremos ser tan competitivos en España como en Marruecos, por temas de salarios, por eso es mejor mirar hacia otros objetivos, marcar otros caminos para mejorar nuestra competitividad.

Existen diversos métodos para abaratar los costes de producción empresariales y entre ellos podemos encontrar, invertir en investigación, desarrollo e innovación, optimización de los recursos de los que dispone la empresa.